יום רביעי, 1 באפריל 2020

אוקטב, GNU Octave - תוכנה מתמטית לחישובית מדעיים עם גרפיקה

דוגמא לשרטוט משטח תלת מימד ב- GNU Octave
דוגמא לשרטוט משטח תלת מימד ב- GNU Octave
 
האוקטב, GNU Octave היא תוכנה חופשית ללא תשלום תואמת לתוכנה הידועה Matlab. התוכנה יכולה לרוץ על פלטפורמות windows, GNU/Linux, macOS, BSD.
התוכנה מאוד ידידותית על עורך ייעודי לכתיבת סקריפטים, תעוד ועזרה, ועוד.

 לאתר הבית של GNU Octave הקלק כאן


דוגמא לשרטוט גרף פונקציה sin(x):

x = -10:0.1:10; # Create an evenly-spaced vector from -10..10
y = sin (x);    # y is also a vector
plot (x, y);
title ("Simple 2-D Plot");
xlabel ("x");
ylabel ("sin (x)");
גרף sin(x)
גרף sin(x)

דוגמא לפתרון מערכת משוואות לינאריות עם פעולות אלגברה לינארית על וקטורים ומטריצות.

b = [4; 9; 2] # Column vector
A = [ 3 4 5;
      1 3 1;
      3 5 9 ]
x = A \ b     # Solve the system Ax = b
 

יום רביעי, 5 בדצמבר 2018

I love pdf - אתר עשיר בכלי עבודה לטיפול בקבצי pdf

האתר מכיל מגוון רחב של פעולות על קבצי pdf ביניהן:
1. מיזוג קבצי pdf
2. פיצול קבצי pdf
3. המרת קבצי pdf לקובץ תמונה jpg ולהיפך.
4. המרת קבצי pdf לקבצי word, Excel, Power Point ולהיפך.
ועוד...

לכניסה לאתר הקלק על הקישור:
https://www.ilovepdf.com/

I love pdf - אתר עשיר בכלי עבודה לטיפול בקבצי pdf
I love pdf - אתר עשיר בכלי עבודה לטיפול בקבצי pdf