יום רביעי, 1 באפריל 2020

אוקטב, GNU Octave - תוכנה מתמטית לחישובית מדעיים עם גרפיקה

דוגמא לשרטוט משטח תלת מימד ב- GNU Octave
דוגמא לשרטוט משטח תלת מימד ב- GNU Octave
 
האוקטב, GNU Octave היא תוכנה חופשית ללא תשלום תואמת לתוכנה הידועה Matlab. התוכנה יכולה לרוץ על פלטפורמות windows, GNU/Linux, macOS, BSD.
התוכנה מאוד ידידותית על עורך ייעודי לכתיבת סקריפטים, תעוד ועזרה, ועוד.

 לאתר הבית של GNU Octave הקלק כאן


דוגמא לשרטוט גרף פונקציה sin(x):

x = -10:0.1:10; # Create an evenly-spaced vector from -10..10
y = sin (x);    # y is also a vector
plot (x, y);
title ("Simple 2-D Plot");
xlabel ("x");
ylabel ("sin (x)");
גרף sin(x)
גרף sin(x)

דוגמא לפתרון מערכת משוואות לינאריות עם פעולות אלגברה לינארית על וקטורים ומטריצות.

b = [4; 9; 2] # Column vector
A = [ 3 4 5;
      1 3 1;
      3 5 9 ]
x = A \ b     # Solve the system Ax = b
 

אין תגובות:

פרסום תגובה